Toreda biologische middel tegen vuur

 

Het eerste biologische vuurbestrijdingsmiddel in de bloembollen.

De actieve stof van Toreda is Bacillus amyloliquefaciens, stam MBI 600. De formulering is een WP (wateroplosbaar poeder), die bestaat uit minimaal 5,5 x 1010 sporen per gram van deze bacterie. Toreda mag maximaal 4 keer ingezet worden, na de bloei (koppen), tegen botrytis (vuur) in een dosering van 0,5 kg/ha. Dit kan het beste in het ‘afspuitschema’, waarbij dit een unieke manier is voor een natuurlijke afrijping van het gewas.

 

De preventieve werking van Toreda is gebaseerd op 3 mechanismen:

  • Verdringing door bladbedekking
  • Concurrentie om voedingsstoffen met de Botrytis schimmel
  • De metabolieten van Toreda ‘ontregelen’ de celwanden van de botrytis waardoor deze afsterft

 

 

Toreda kan prima afgewisseld en gecombineerd worden met andere middelen die in de bloembollenteelt gebruikt worden. Zowel insecticiden, herbiciden als fungiciden. Echter, Toreda niet in de tankmix gebruiken in combinatie met mancozeb- of folpet bevattende middelen!

De beste werking kunt u verwachten bij een (gewas)temperatuur van boven de 15°C. Dit zal vaak het geval zijn bij de toepassing na de bloei (tulp in mei/juni en lelie in aug/sep).