Mosskade

MossKade® is een effectieve en natuurvriendelijke wijze voor het verwijderen van levermos en groene aanslag!

Levermos verwijderen 

Levermossen zijn typen bladmossen, waarvan vele ondersoorten bestaan. Deze mossen hebben geen vatenstelsel of wortelstelsel zoals planten. Deze verschillen zorgen ervoor dat MossKade® wel levermos, overige mossen en algen bestrijdt en planten niet aantast of nauwelijks. Bij gebruik op jonge planten en stekjes kan bij hogere concentraties, felle zon en hogere temperaturen wel bladschade ontstaan. Daarom moet altijd een proefbespuitng worden uitgevoerd.

Groene aanslag verwijderen 

Op dezelfde wijze waarop levermos wordt bestreden, kan ook groene aanslag op steen, beton en hout worden verwijderd. Het voordeel van gebruik op een zuigende ondergrond, is dat de nawerking veel langer is. Hoe meer MossKade® wordt gebruikt, hoe langer de werking. Voor een optimale werking adviseren we ons doseringschema aan te houden. Na gebruik moet de spuit goed worden gereinigd, om verstoppingen te voorkomen.Inborstelen van tegels en hout werkt ook erg goed. In dat geval kan een oplossing van 1:10 worden gebruikt. Na een gelijke verdeling over het oppervlak raden we aan na te borstelen of bezemen. Op houten oppervlakken, zoals houten tuinmeubelen en schuttingen, is het licht uitvegen met een handstoffer erg effectief.

Samenstelling en werking

De ingrediënten van MossKade® bestaan uit levensmiddelen die gezamenlijk een coating vormen. Deze coating is essentieel voor de fysieke bestrijding van mossen en algen.

 

Toepassing:

 • Schud de verpakking als eerste goed, zodat de MossKade goed gemengd is.
 • Breng het mengsel ruim aan over de te behandelen mossen en algen aan, zodat de mossen goed nat zijn. Laat het dan in de loop van de dag opdrogen.
 • Het is van groot belang dat MossKade wordt gespoten op het moment dat mossen actief zijn.
 • Dit is doorgaans in de vroege ochtend in de dauw en het eerste ochtendlicht.
 • Gebruik bij voorkeur een spleetdop.

Dosering:

 • Levermos 1:7 tot 1:15
 • Draadmos: Rugspuit 1:6 – 1:10
 • Groene aanslag: Rugspuit 1:4 – 1:10

Verbruik: 10 liter oplossing is voldoende voor ongeveer 100m2.

Leverbaar in 1 en 10 liter verpakking.

Siltac, nieuwe methode tegen insecten

Voor de bestrijding van talrijke plagen zoals: spintmijten, alle soorten luizen, tripsen, witte vlieg en bladvlooien is nu een nieuwe methode beschikbaar. De werkingswijze is gebaseerd op een uniek fysieke mechanisme, hiermee kan er geen resistentie opgebouwd worden. Siltac SF laat geen residu achter!
Belangrijkste voordelen van Siltac®SF Special Formulation:
 • Heeft een bewezen werking tegen perenvladvlo, spint, bladluis, witte vlieg en trips
 • Het laat geen chemische en belastende residuen in gewassen achter.
 • Door de fysieke werking kan er geen resistentie ontstaan.
 • Ook aanbevolen voor gebruik in de geïntegreerde teelten.
Siltac®SF Special Formulation bevat een combinatie van diverse siliconenpolymeren. Na de toepassing verspreiden deze verbindingen zich over de plaag en creëren een specifieke structuur; een driedimensionaal polymeernet. De structuur belemmert (immobiliseert) de insecten en blokkeert zo hun lichamelijke functies op vele niveaus. Dit leidt tot een snelle eliminatie van de insecten en mijten die zich op de planten bevinden.
Lees voor gebruik zorgvuldig het etiket.

Toreda biologische middel tegen vuur

 

Het eerste biologische vuurbestrijdingsmiddel in de bloembollen.

De actieve stof van Toreda is Bacillus amyloliquefaciens, stam MBI 600. De formulering is een WP (wateroplosbaar poeder), die bestaat uit minimaal 5,5 x 1010 sporen per gram van deze bacterie. Toreda mag maximaal 4 keer ingezet worden, na de bloei (koppen), tegen botrytis (vuur) in een dosering van 0,5 kg/ha. Dit kan het beste in het ‘afspuitschema’, waarbij dit een unieke manier is voor een natuurlijke afrijping van het gewas.

 

De preventieve werking van Toreda is gebaseerd op 3 mechanismen:

 • Verdringing door bladbedekking
 • Concurrentie om voedingsstoffen met de Botrytis schimmel
 • De metabolieten van Toreda ‘ontregelen’ de celwanden van de botrytis waardoor deze afsterft

 

 

Toreda kan prima afgewisseld en gecombineerd worden met andere middelen die in de bloembollenteelt gebruikt worden. Zowel insecticiden, herbiciden als fungiciden. Echter, Toreda niet in de tankmix gebruiken in combinatie met mancozeb- of folpet bevattende middelen!

De beste werking kunt u verwachten bij een (gewas)temperatuur van boven de 15°C. Dit zal vaak het geval zijn bij de toepassing na de bloei (tulp in mei/juni en lelie in aug/sep).

Axidor nieuwe toelating

Systemisch fungicide met een specifieke werking tegen schimmels, zoals Pythium, Phytophthora spp. en valse meeldauw.

AXIDOR is toegelaten in de onbedekte teelten van Bloemisterijgewassen, Laanbomen, Rozen (boomkwekerij), Coniferen, Sierheesters, Bos-en haagplantsoen, Vruchtbomen- en struiken (boomkwekerijgewas) en Vaste planten. Het is toegelaten voor de bestrijding van valse meeldauw (Peronospora spp.) en taksterfte (Phytophthora citricola, Phytophthora cactorum, Phytophthora syringae, Phytophthora ilicis).

Axidor:

 • Goede werking tegen Phytophthora spp. en valse meeldauw soorten.
 • Door combinatie van twee werkzame stoffen een goede curatieve, anti-sporulerende en systemische werking.
 • Snelle opname en direct effect (stopwerking)
 • Uitstekend mengbaar met andere fungiciden.
 • Goede regenvastheid.

Velum Prime beschikbaar

Velum Prime is een nematicide op basis van fluopyram in een formulering die speciaal is ontwikkeld voor dit segment. Het is toegelaten voor de bestrijding van wortelknobbel-, wortellesie-, cysten-, en vrij levende aaltjes middels een grondbehandeling (volvelds- of veurtoepassing) en voor de bestrijding van stengelalen in bloembollen middels toepassing in het dompelbad.

Bloembollen.

Dompelbehandeling:

Velum Prime bestrijdt het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in bloembollen middels een toepassing in het dompelbad. Voor een goede effectiviteit is het belangrijk om partijen preventief te behandelen zodat besmetting van schoon plantgoed via de dompelvloeistof wordt voorkomen.

Het plantgoed dient minimaal 15 minuten gedompeld te worden in een concentratie van 0.09% Velum Prime. Langer dompelen bevordert de opname van fluopyram en komt de werking ten goede.

Maximaal 625 liter dompelvloeistof per ha toepassen. Indien de opname van de dompelvloeistof hoger is dan 625 liter per hectare dan maximaal 0,625 liter Velum Prime per hectare via de dompelvloeistof meegeven.

Grondbehandeling:

Ter bestrijding van wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) in bijvoorbeeld lelie. Pas Velum Prime toe in een dosering van 0,625l/ha tijdens het planten met daarvoor geschikte apparatuur. Voor een goed resultaat is een gelijkmatige verdeling van het middel door de grond van belang.

Wortel- en knolgewassen.

Velum Prime in wortel- en knolgewassen inwerken tot een diepte van 10 cm in een watervolume van 200 tot 400 liter per hectare. De toepassing dient maximaal 10 dagen vóór zaai plaats te vinden. Een geconcentreerde toepassing op een minimale inwerkdiepte komt ten goede aan de werking.

 

Mainspring nieuwe insecticide

Eind juni is Mainspring® toegelaten, een product voor toepassing in niet grondgebonden bedekte sierteelten: potplanten, snijbloemen, vaste planten en boomkwekerijgewassen en veredelingsteelt en zaadteeltproductie voor bestrijding van rupsen, mineervlieg en trips.
Mainspring is een nieuw breedwerkend insecticide op basis van de actieve stof cyantraniliprole behorend tot de chemische groep van de diamiden. Een geheel nieuwe actieve stof in de sierteelt met een brede werking. Het product heeft een uniek werkingsmechanisme en draagt een belangrijke steen bij aan resistentiemanagement. Dankzij de translaminaire werking* is het mogelijk om plagen te bestrijden op moeilijk te raken plaatsen.
Bovendien past Mainspring in een geïntegreerd gewasbeschermingsprogramma.

Batavia systemische insecticide

Het insecticide Batavia is eind april toegelaten in o.a. bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.
Batavia bevat de actieve stof spirotetramat (bekend uit het product Movento) en kan ingezet worden tegen een brede reeks aan zuigende insecten, zoals bladluizen, wortelluizen, dop-, schild- en wolluis, wittevlieg en trips.
Batavia is uniek door het tweezijdig systemische transport in de plant. Door deze eigenschap zullen ook jonge onbehandelde bladeren, moeilijk bereikbare delen van de plant én het wortelgestel van de plant uitstekend beschermd zijn. Batavia moet worden opgenomen door middel van voeding aan de plant. Batavia is géén contactinsecticide.
Om met Batavia een goed resultaat te behalen, dienen onderstaande spelregels in acht te worden genomen:
 • Batavia moet opgenomen worden door het blad. Batavia heeft nauwelijks een directe contactwerking. Snel drogende omstandigheden kunnen de opname beperken.
 • Batavia alleen toepassen op een actief groeiend gewas. Een verouderend of in stress verkerend gewas is niet goed in staat om de spirotetramat door de plant te verplaatsen, met onvoldoende opname door de insecten en onvoldoende afdoding tot gevolg.
 • Voor voldoende opname, Batavia alleen toepassen indien er voldoende blad aanwezig is.
 • Neerwaartse transport vindt plaats naar plantendelen (groeipunt, wortels) die energie vragen. Naar oudere, vergeelde bladeren zal geen transport plaatsvinden.
 • Batavia toepassen op een vroeg stadium van de ontwikkeling van de plaag.

Sivanto Prime – moderne insecticide

Het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) heeft een toelating verstrekt voor het nieuwe insecticide Sivanto Prime.
Sivanto Prime is een modern, snelwerkend en betrouwbaar insecticide dat uitstekend past in een duurzame teelt.
Door de toenemende restricties op insecticiden in Nederland is Sivanto Prime een welkome aanvulling op het beschikbare middelen pakket voor telers.
De belangrijkste voordelen van Sivanto Prime zijn:
 •   Sivanto Prime heeft een breed werkingsspectrum tegen een brede reeks aan zuigende  insecten zoals wittevlieg (kas- en tabakswittevlieg), bladluis, wol-, dop- en schildluis, cicaden, perebladvlo, wantsen en trips.
 •   Sivanto Prime is effectief tegen zowel nimfen/larven als volwassen stadia.
 •   Sivanto Prime past prima in een geïntegreerd teeltsysteem.
 •   Door de snelle aanvangswerking wordt de zuigschade snel gestopt en wordt de kans op virusoverdracht door luis of wittevlieg sterk beperkt.
 •   Sivanto Prime mag worden toegepast tijdens de bloei van gewassen
Sivanto Prime is toegelaten in diverse niet-grondgebonden teelten en in een aantal teelten van bloembollen o.a. tulp, hyacint, lelie en zantedeschia  tegen bladluizen.
Sivanto Prime is beschikbaar in 3 liter verpakking.

Gnatrol tegen varenrouwmug

Gnatrol is een biologisch middel ter bestrijding van varenrouwmug larven. Het is een bacteriepreparaat op basis van kristallen van sporen van Bacillus thuringiensis subspecies israelensis AM65-52.
Gnatrol SC toepassen met voldoende water om het bodemoppervlak goed te bevochtigen en te zorgen dat het terecht komt in de laag waar de varenrouwmug larven zich bevinden. Denk daarbij niet alleen aan beteelbare oppervlakten maar ook aan broedplaatsen waar zich ook larven kunnen bevinden zoals onder teelttafels of onder goten.
Indien u geen ervaring heeft met het toepassing van Gnatrol in uw gewas dan raden wij aan middels proefbespuiting vast te stellen of er geen fytotoxische reacties ontstaan. Gnatrol is tot veilig gebleken op de tot nu toe behandelde gewassen.
Mengen van Gnatrol:
Gnatrol niet toepassen gemengd met  koper- of chloride houdende meststoffen of fungiciden. De hoeveelheid chloride in drinkwater zou geen probleem mogen geven.

 

Etiketuitbreiding AZ 500

AZ 500 heeft een etiketuitbreiding gekregen voor gebruik in diverse teelten op basis van KUG-toelatingen (Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddelen.) Naast de al bestaande toelating is AZ 500 nu ook toegestaan in onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen (m.u.v. de vermeerderingsteelt van tulp en lelie), onbedekte teelt van bloemisterijgewassen en onbedekte teelt van vaste planten.

AZ 500 is een bodemherbicde en heeft nagenoeg geen contact werking, behalve voor kleine veldkers, deze wordt ook na opkomst nog bestreden.

In de teelt van bloemenbollen en bloemisterij gewassen is de dosering maximaal 0,2l/ha, 1 keer per 12 maanden.In de teelt van vaste planten is de dosering maximaal 0,5l/ha,1 keer per 12 maanden.