BlueN maakt stikstof uit de lucht beschikbaar voor uw gewassen

BlueN® stelt elk gewas in staat om op natuurlijke wijze gemiddeld 30 kg stikstof per hectare uit de lucht te binden. Stikstof uit de lucht (N2) wordt omgezet in voor de plant bruikbare ammoniumstikstof (NH4+). Daarnaast zorgt BlueN® voor een betere stikstofvoorziening van uw gewas tijdens het groeiseizoen. BlueN® blijft namelijk ook werken bij te droge of te natte omstandigheden als de stikstoflevering via de wortels niet optimaal is. De werking van BlueN berust op de van nature voorkomende stikstofbindende bacterie Methylobacterium symbioticum SB23

Dosering: eenmalige toepassing met 333 gram per ha bij voldoende blad aan het begin van de teelt.  Stikstof binding is ongeveer 2-3kg per week per ha, hoe langer de teeltperiode hoe hoger het rendement van de toepassing is.

Zie voor meer info op: BlueN.nl