Oberon gaat vervallen

Werkzame stof: 240 g/l Spiromesifen
Werkzaam tegen: spint en wittevlieg

Oberon is toe te passen als gewasbehandeling ter bestrijding van spint en wittevlieg in de bedekte teelten van aardbeien, bonen, bloemisterijgewassen en glasgroenten. Naast de werking tegen wittevlieg en spint heeft Oberon ook een werking op schild- en dopluizen (vergelijkbaar met Envidor) en heeft het middel een nevenwerking op trips.

Werkzame stof: 240 g/l Spiromesifen
Werkzaam tegen: spint en wittevlieg

  • Aflevertermijn: 31 maart 2024
  • Opgebruiktermijn: 31 maart 2025