Nieuwe regelgeving voor knaagdierenbeheersing op agrarische bedrijf

Vanaf 2023 gelden nieuwe regels voor knaagdierbeheersing. Alle regelgeving voor bestrijding buiten gebouwen gaan nu ook voor binnen gebouwen gelden. Hierbij moet er gewerkt worden volgens de richtlijnen van Integrated Pestmanagement (IPM).

Om rodenticiden op uw eigen agrarische bedrijf te willen blijven gebruiken zijn de volgende stappen nodig:

  • Het volgen van een opleiding knaagdierbeheersing IPM-KBA voor eigen agrarische bedrijf;
  • U of uw medewerker slaagt voor het examen vakbekwaamheidsbewijs IPM-KBA (= Integrated Pest Management – Knaagdierbestrijding Agrarische Bedrijven). Vanaf 1 januari 2023 is er geen onderscheid meer tussen het gebruik binnen of buiten bedrijfsgebouwen. U heeft voor beide gevallen de nieuwe licentie IPM-KBA nodig (5 jaar geldig), kosten voor cursus+examen bedraagt ongeveer €300-€ 325,-.  Deze kunt u volgen bij o.a. Terratrainingen (Hazerswoude-Rijndijk), Lentiz (Naaldwijk) of andere aanbieder.
  • Uw bedrijf dient gecertificeerd te worden voor knaagdierbeheersing. Verwezen wordt naar ipm2023.nl. Kosten eerste jaar van certificering ca. € 650,-;
  • Uw bedrijf dient geregistreerd te worden bij KPMB (Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven), verwezen wordt naar kpmb.nl Kosten ca. € 55,- per jaar;
  • Jaarlijkse externe audit of uw bedrijf aan de voorwaarden blijft voldoen, kosten ca. € 575,- per jaar.