Axidor nieuwe toelating

Systemisch fungicide met een specifieke werking tegen schimmels, zoals Pythium, Phytophthora spp. en valse meeldauw.

AXIDOR is toegelaten in de onbedekte teelten van Bloemisterijgewassen, Laanbomen, Rozen (boomkwekerij), Coniferen, Sierheesters, Bos-en haagplantsoen, Vruchtbomen- en struiken (boomkwekerijgewas) en Vaste planten. Het is toegelaten voor de bestrijding van valse meeldauw (Peronospora spp.) en taksterfte (Phytophthora citricola, Phytophthora cactorum, Phytophthora syringae, Phytophthora ilicis).

Axidor:

  • Goede werking tegen Phytophthora spp. en valse meeldauw soorten.
  • Door combinatie van twee werkzame stoffen een goede curatieve, anti-sporulerende en systemische werking.
  • Snelle opname en direct effect (stopwerking)
  • Uitstekend mengbaar met andere fungiciden.
  • Goede regenvastheid.