Velum Prime beschikbaar

Velum Prime is een nematicide op basis van fluopyram in een formulering die speciaal is ontwikkeld voor dit segment. Het is toegelaten voor de bestrijding van wortelknobbel-, wortellesie-, cysten-, en vrij levende aaltjes middels een grondbehandeling (volvelds- of veurtoepassing) en voor de bestrijding van stengelalen in bloembollen middels toepassing in het dompelbad.

Bloembollen.

Dompelbehandeling:

Velum Prime bestrijdt het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in bloembollen middels een toepassing in het dompelbad. Voor een goede effectiviteit is het belangrijk om partijen preventief te behandelen zodat besmetting van schoon plantgoed via de dompelvloeistof wordt voorkomen.

Het plantgoed dient minimaal 15 minuten gedompeld te worden in een concentratie van 0.09% Velum Prime. Langer dompelen bevordert de opname van fluopyram en komt de werking ten goede.

Maximaal 625 liter dompelvloeistof per ha toepassen. Indien de opname van de dompelvloeistof hoger is dan 625 liter per hectare dan maximaal 0,625 liter Velum Prime per hectare via de dompelvloeistof meegeven.

Grondbehandeling:

Ter bestrijding van wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) in bijvoorbeeld lelie. Pas Velum Prime toe in een dosering van 0,625l/ha tijdens het planten met daarvoor geschikte apparatuur. Voor een goed resultaat is een gelijkmatige verdeling van het middel door de grond van belang.

Wortel- en knolgewassen.

Velum Prime in wortel- en knolgewassen inwerken tot een diepte van 10 cm in een watervolume van 200 tot 400 liter per hectare. De toepassing dient maximaal 10 dagen vóór zaai plaats te vinden. Een geconcentreerde toepassing op een minimale inwerkdiepte komt ten goede aan de werking.