Mainspring nieuwe insecticide

Eind juni is Mainspring® toegelaten, een product voor toepassing in niet grondgebonden bedekte sierteelten: potplanten, snijbloemen, vaste planten en boomkwekerijgewassen en veredelingsteelt en zaadteeltproductie voor bestrijding van rupsen, mineervlieg en trips.
Mainspring is een nieuw breedwerkend insecticide op basis van de actieve stof cyantraniliprole behorend tot de chemische groep van de diamiden. Een geheel nieuwe actieve stof in de sierteelt met een brede werking. Het product heeft een uniek werkingsmechanisme en draagt een belangrijke steen bij aan resistentiemanagement. Dankzij de translaminaire werking* is het mogelijk om plagen te bestrijden op moeilijk te raken plaatsen.
Bovendien past Mainspring in een geïntegreerd gewasbeschermingsprogramma.