Gnatrol tegen varenrouwmug

Gnatrol is een biologisch middel ter bestrijding van varenrouwmug larven. Het is een bacteriepreparaat op basis van kristallen van sporen van Bacillus thuringiensis subspecies israelensis AM65-52.
Gnatrol SC toepassen met voldoende water om het bodemoppervlak goed te bevochtigen en te zorgen dat het terecht komt in de laag waar de varenrouwmug larven zich bevinden. Denk daarbij niet alleen aan beteelbare oppervlakten maar ook aan broedplaatsen waar zich ook larven kunnen bevinden zoals onder teelttafels of onder goten.
Indien u geen ervaring heeft met het toepassing van Gnatrol in uw gewas dan raden wij aan middels proefbespuiting vast te stellen of er geen fytotoxische reacties ontstaan. Gnatrol is tot veilig gebleken op de tot nu toe behandelde gewassen.
Mengen van Gnatrol:
Gnatrol niet toepassen gemengd met  koper- of chloride houdende meststoffen of fungiciden. De hoeveelheid chloride in drinkwater zou geen probleem mogen geven.