woensdag 01 april 2020
 
  Home arrow Gewasbescherming  
PRODUCTEN
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
 • Producten
Hoofd Menu
Home
Nieuws
Links
Gewasbescherming
Actueel
Aanbiedingen
CDG-logo
 
Gewasbescherming
Gewasbeschermingsmonitor

Vanaf 26 februari 2015 is het voor iedereen die voornemens is professionele gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken – dus ook buiten de landbouw - een verplichting om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor. 

 
Maatregelen 
De monitor is in de plaats gekomen van het Gewasbeschermingsplan. In tegenstelling tot het Gewasbeschermingsplan, waarin vooraf een planning wordt gemaakt, moeten in de Gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden (overzicht aspecten: zie hieronder). Binnen 2 maanden na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond.
 
Met de gewasbeschermingsmonitor houden telers onder meer bij welke fysische, biologische en mechanische maatregelen zij nemen, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Ook administreren zij hun vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

 

Aspecten waarbij in de gewasbeschermingsmonitor aandacht moet worden besteed zijn:  

 • teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan;
 • rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en plantgoed;
 • monitoring van schadelijke organismen in het gewas;
 • gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende ziektedruk;
 • toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding;
 • keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu (gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009); (zie onder)
 • emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken;
 • resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
 • overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen;
 • oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.


Artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009) schrijft voor dat professionele gebruikers minimaal de hieronder opgenomen punten registreren en ten minste drie jaar bewaren:

 • de naam van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel;
 • het tijdstip van de toepassing;
 • de dosis van de toepassing;
 • het gebied en het gewas waarop het gewasbeschermingsmiddel werd gebruikt.
 

Hier kunt U een voorbeeld van een gewasbeschermingsvoorbeeld downloaden.

 

 

 

 

 

 
Laatste nieuws
template designed by joomla-templates

© 2020 P.J. van der Veek Tuinbouwartikelen Lisse

Get The Best Free Joomla Templates at www.joomla-templates.com